Kaffe bromsar avskogning i Etiopien

Etiopien beskrivs som kaffets vagga och kaffet är landets viktigaste exportprodukt. Den växer delvis vilt, men kaffeodlingarna är mycket omfattande. Bergsregnskogarna i Etiopien minskar ständingt till förmån för ny jordbruksmark.

I den nya studien, som presenteras i tidskriften Conservation Biology, visar forskarna att avskogningen har gått mycket långsammare där kaffe odlas i skuggan av träd på 1500-2000 meter över havet än på högre höjder i landskapet där det är för kallt för kaffe att växa.

– Kaffeproduktion i Etiopien är positivt för biologisk mångfald i och med att avskogningen bromsas på altituder där kaffe kan växa, men också negativt i och med att dessa skogar också exploateras i hög grad, om än inte lika drastiskt, säger Kristoffer Hylander vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, som är ansvarig för studien.

En grävskopa som är gul
En grävskopa som är gul

Kaffeimportörerna behöver öka sin kunskap

Eftersom kaffe är en så stor produkt på världsmarknaden kan produktionen av kaffe ge mycket storskaliga effekter på lokal och regional biodiversitet. Många av de kaffeproducerande länderna har en unik och hotad biologisk mångfald, men också en befolkning beroende av inkomsterna från kaffeproduktionen.

– Det är viktigt att alla aktörer i kaffebranchen ökar sin kunskap om kaffets både positiva och negativa påverkan på den biologiska månfalden i tropikerna. En sådan insikt är viktig att ha för att på bästa sätt kunna ta vara på möjligheterna att kombinera kaffeproduktion och bevara biodiversitet, säger Kristoffer Hylander.

Etiopien kommer på tredje plats när det gäller Sveriges import av kaffebönor.